Menu
Koшница

LEDsvetlini.com Използва бисквитки. Продължавайки нататък, вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките, за повече информация: Натисни тук

Общи условия за ползване

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Ledsvetlini.com предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина www.ledsvetlini.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ''прочетох и се съгласих'', потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.ledsvetlini.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.ledsvetlini.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на 
 Ledsvetlini.com.
4. След кликане на бутона "
Прочетох и се съгласих с Общи условия за ползване", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
5. 
 Ledsvetlini.com си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни и налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица  Ledsvetlini.com уведомява клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на  Ledsvetlini.com, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове.

 

II. ДОСТАВКА

 

7. Kлиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер,  Ledsvetlini.com се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента.  Ledsvetlini.com не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на 
 Ledsvetlini.com. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката,  Ledsvetlini.com не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от  Ledsvetlini.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката  Ledsvetlini.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
8а. При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, 
 Ledsvetlini.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

 

 Ledsvetlini.com предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: Гаранционен срок и дата на закупената стока

 

IV. ЦЕНИ


9. Цените, посочени на сайта включват опаковане и транспортиране до желан клон на куриер.  В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Клиентът има възможност да разглежда и след регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина
11. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
12. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява 
 Ledsvetlini.com за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.ledsvetlini.com.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на 
 Ledsvetlini.com се задължава при ползване на услугите:

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
•    да не извършва злоумишлени действия;
•    да обезщети 
 Ledsvetlini.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
14а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА LEDSVETLINI.COM

 

15.  Ledsvetlini.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните продукти.
16. 
 Ledsvetlini.com има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.ledsvetlini.com
17. 
 Ledsvetlini.com не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.ledsvetlini.com.
17а. 
 Ledsvetlini.com след получаване на плащането се задължава да прехвърли на клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. 
 Ledsvetlini.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 
 Ledsvetlini.com има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от 
 Ledsvetlini.com , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес contact@ledsvetlini.com  Ledsvetlini.com събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които  Ledsvetlini.com ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

21. 
 Ledsvetlini.com не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които  Ledsvetlini.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на  Ledsvetlini.com 

22. 
 Ledsvetlini.com има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23  Ledsvetlini.com гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.  Ledsvetlini.com защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия,  Ledsvetlini.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а 
 Ledsvetlini.com се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.  Ledsvetlini.com е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

 

24 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от  Ledsvetlini.com, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.  Ledsvetlini.com се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то  Ledsvetlini.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ


25. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.ledsvetlini.com на своя компютър.

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

27. Интернет магазина www.ledsvetlini.com е собственост на
Лаксер ООД.